Munchmuseet, MM N 2960

MM N 2960, Munchmuseet. Datert 21.1.1939. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2960 bl. 1r

    
    Mussæumsdirektør Jens Thiis

    Tostrupsgt
    Oslo

 

Munchmuseet N 2960 bl. 2r
    
    Kjære Thiis


    Jeg fik mig en stærk forkjølelse
under arbeidet med ophængningen af
Aulabilledet Kommentar – Nætter i feber og helt uten
søvn – Jeg har ikke kunnet komme ut
og se på de tyske Mussæumsbilieder –

    Ja hva skal en bruges til. Jeg ser i
Aftenposten at «jeg har ønsket» «Historien»
til Raadhuset – Jeg blander mig overhovedet

 

Munchmuseet N 2960 bl. 2v

ikke i disse sager {–}og det er bare
skrøner at jeg har udtalt sligt

    
    Din hengivne Edvard Munch