Munchmuseet, MM N 2957

MM N 2957, Munchmuseet. Datert 1937. Brev til Jens Thiis
Filologisk kommentar: Et par tydeliggjøringer med blyant verso.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2957 bl. 1r
    
    Kjære Thiis


    Jeg har netop fåt e{ … }t udklip af
Deutsche Algemeine Zeitung Berlin. Artikelen har
overskriften «Entartete Kunst»

    I Rå{ … }dhuset i Dresden strømmer masser
af mennesker forat se disse vanartede skabninger
der udstiller under denne titelen

    Det er omtrent alle de malere der havde
udstilling { … }her fra Nolde, Heckel, Kokotska
og ‹Hofer› og Beckmann til Grosz, Dix og Klee

    I samme arti{ … }kel fortælles at  … 
i moderne Staatgalleri er bortfjærnet
mit «{s}Syge Barn» og det store «{u}Under Træet
Med mig er alle de ovennævnte malere
osså kastet ut – Der er blit tilb{ … }age noen tamme
billeder hvoraf vel de bedste er L.v. Hofmann
og Hettner – Det er annen gang jeg er smid ut
i Tyskland – I ma Mannheim har der været
noget lignende om det nu er l{ … }appet på ved
jeg ikke – I de Dette må nu ordentlig
bekræftes før noget siges. I Berlin, Hamburg
{ … }og vist ellers hænger mine billeder og man
har osså skrevet ualmindeli pent om mig
Men hvor længe varer det?

 

Munchmuseet N 2957 bl. 1v

    Jeg kan være gla der så nødig vilde
sælge\;/ man krøb på knæ både i
Tyskland og her forat få kjøbt. Jeg har blot
med sorg solgt mine billeder der alle
har været mig vigtige til videre arbeide

    Jeg reiste 2 gange til Dresden forat få Posse fra
‹sin› ide om at kjøbe det syge barn –
Man vil kjøbe et billede til Münchengalleri
men jeg vil ikke sælge – Man vet ikke
hva som kan passere –

    Om jeg nu ikke havde været karrig med
salg af bilder og gravurer – { … }havde jeg nu
ikke kunne sælge noget – og mine nødvendigste studier
var tapte

    I Din bok fortæller Du at min
malerævne er fra Holmerne –
I Gauguins bok fortæller han at alt sjæleligt
hos mig er fra Holmerne    Min søster har
her på en letvindt og praktisk må{ … }te ordnet
en strid liden familiestrid der har varet i
40 år – Vi 3 ældste børn var nemlig Munchianere
medens «Småpigerne» var Bjølstadianere –

    Hva har jeg fåt af Muncherne mon?
    Det lykkedes mig ikke at forhindre dette dette
arangement { … }trods {jeg}at jeg itide forstod plan{ … }en og gjorde sat
alle mulige kræfter i bevægelse forat forhindre det

    
    Din hengivne Edvard Munch