Munchmuseet, MM N 2954

MM N 2954, Munchmuseet. Datert 1937. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2954 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Jeg hørte Din tale i Aulaen Kommentar og
det gik op for mig hvilken stor
magt der er i Dit foredrag – Jeg
har aldrig hørt Dig før tale da jeg
jo aldrig har kunnet greie at
være sammen med mennesker i
en sal – Jeg har regnet Ludvig
Meyer
, Sverdrup og Bjørnson til de
største talere vi har – Det er jo talens
kunst – Di{t}n tale er på en helt
annen måte    men jeg må regne
Dig med – ‹men› «Det er godt Du bruger Din tale i
det godes tjeneste

    Jeg sendte Dig mit «Selvportræt»
med «hånden» Du vet den er ikke

 

Munchmuseet N 2954 bl. 1v

ellers at få – Det er til erindring om festen
Så send{ … }te \og/så sig Alma Mater d i
en { … }udgave der ikke har været
fotograferet men var ophængt
en tid i Aulaen Kommentar

    Den hænger i et uteatelier på Ekely
og jeg syns den har fordele fremf{ … }or
Alma Mater i Aulaen Kommentar

    Så er der med to fotografier
af to berømmelige slag i
Aasgaardstrand Juli 1905

    Ja Du har kræfter! – Det er
mig ubegripelig som ‹når› specielt
føler p mig svag efter hårde
forkjølelser i vinter – Jeg håber engang en
tidlig morgen at kunne se på
det fornyede galleri –

    
    Din hengivne Edvard Munch

    P.S.  Jeg åbner nu { … }idag den store
udstilling i Amsterdam