Munchmuseet, MM N 2952

MM N 2952, Munchmuseet. Datert 1936–1937. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2952 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Stenersen bringer ofte lidt
forvirring i mine planer ved
at ville hjælpe mig.

    I bedste mening har
han foreslåt hos den bekjendte
kunstdirektør at jeg skulde

 

Munchmuseet N 2952 bl. 1v

udstille der – Jeg vil nok
engang gjerne udstille i Paris
men jeg havde ikke havt
noen  …  bestemt tanke herom
foreløbig da jeg er så træt
efter mange udstillinger –

    { … }Jeg kan jo sende et par
billeder med den norske
eventuelle udstilling

    
    Mange hilsener  Din gamle ven E Munch