Munchmuseet, MM N 2917

MM N 2917, Munchmuseet. Datert 23.5.1926. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2917, s. 1

    
    Kjære Ludvig


    Jeg havde så gjerne været
oppe hos Eder før min lille
reise til utlannet – Du vet det
har længe været mit ønske men
Du ved det osså har været
mig umuli – lisså umuli som det
var mig i tidligere dage at
ga{ … }a over Rosenkrantzgaden til Grand
– Pladsskræk i en annen form –

    – Jeg vilde gjerne takket Din
far for Krønikerne han gav
mig – og så noget jeg længe

 

Munchmuseet N 2917, s. 2

har forsømt: at takke ham for al
den elskværdighed han og Din mor
har udvist mot min familie –

    – Jeg har ordnet gamle breve i
denne tid og så { … }får jeg stadi
breve i hænder hvor Inger fortæller
hvor snille de har været –

    Jeg har jo vidst endel om det –
men Du vet hvor jagende mit
liv har været –

    Jeg vilde jo svært gjerne se
noget af Dig. Du tar feil når
Du sier jeg ikke har vist interesse
Jeg har jo set en hel del af Dig
som jeg fandt intresant – og { … }udmærkede.
Du vet hvor jeg har strid på { … }forat
få Dig til at udstille – Men Du ‹huser›
vist Du altid har trukket Dig tilbage

 

Munchmuseet N 2917, s. 3

i Dit Sneglhus når vi kom in ‹herpå›
    – { … }At jeg ikke har kunnet hidentil { … }gå op
 …  til Dig ved Du bedre end de flæste – jeg har
ikke været hos noen

    Når jeg nu kan tænke på at
komme op er det fordi mine nerver
er bedre og jeg sover godt og føler mig roligere
– Dette kommer vel af mange grunde:
Allerede af det { … }at jeg sålænge har holdt
mig i ro – (jeg sover hele natten på divanen)
– {S}Jeg har helt været bra for bronchitten
lang tid (Det kan komme af søvnen) –
mærkeli nok Jeg har rigtignok et
halvt års tid istedetfor fåt et
maveonde så jeg må holde diæt –
Men det synes at gjøre mine mine
ner{ … }ver ennu roligere – og jeg føler mig
ganske vel –

    Al{ … }tså da jeg vel nu strax reis{ … }er på
en kort tur – så får Du midlertidig
hilse    Din far hjertelig og foreløbig si ham

 

Munchmuseet N 2917, s. 4

hva jeg gjerne vilde fremført { … }personlig
    Lev så vel imidlertid og ha
en rikti god sommer både Du og Din far –

    
    Din hengivne
    Edvard Munch

23-5-1926 Skøien