Munchmuseet, MM N 2916

MM N 2916, Munchmuseet. Datert 19.2.1926. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2916 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgd. 1

 

Munchmuseet N 2916 bl. 2r
    
    Kjære Ludvig!
 Tak for
Din deltagelse i anledning
Lauras død

    
    Venlig hilsen til Dig
og Din far

    Din Edvard Munch

 

Munchmuseet N 2916 bl. 2v

    

 

Munchmuseet N 2916 bl. 3r
    
    Kjære kusine Sofie!


    Hjerteli tak for Din deltagelse
{ … }i anledning Lauras
død

    
    Mange hilsener
    Din Edvard Munch

 

Munchmuseet N 2916 bl. 3v