Munchmuseet, MM N 2896

MM N 2896, Munchmuseet. Datert 2.12.1914. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2896 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgade 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2896 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2896 bl. 2r
    Du behøver blot at sige i
Telefonen at jeg betaler den

    Kjære Ludvig


    Vil Du være så
snil at ringe op Torsdag
pr. Ilsamtale (eventuelt)
Kl. 12 Grimsrød T 268 Moss
– Vigtig Conferance om  … 
  • 1) Noget angaaende Broch
  • 2) Detektiv og Hagen
  • 3) Samt om den påtænkte
    lille Feltmanøvre til
    Kragerø

    
    Hilsen  Din E Munch