Munchmuseet, MM N 2893

MM N 2893, Munchmuseet. Datert 28.10.1914. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2893 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    {S}Adr. Kgl. Fuldm. Grønvold
    Stensgade 1
    Kristiania

 

 

Munchmuseet N 2893 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2893 bl. 2r

    
    Kjære Ludvig


    Vær saa snil at telefoner
Etil mig imorgen Onsdag
kl. 12 (Ilsamtale) som
Skrives på mig her –
Vil { … }gjerne tale om Hagen
og annet –

    
    Din Edvard Munch