Munchmuseet, MM N 2884

MM N 2884, Munchmuseet. Datert 21.1.1912. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2884 bl. 1r
    
    Kjære Frænde –
 Jeg har
været i en lang Periode
af Blækskræk – rent umulig
til Skrivning så jeg har forsømt
at give Dig Underretning
fra Krigsskuepladsen – Man
samler ind til Indkjøb af
Dekorationerne – Jeg tror dog
næppe man faar drevet mer
op end 15000 Kr – Nordan var
slukøret da jeg traf ham – Han
havde stemt forat være med os
andre – Jeg lever på Skrubben hvor
jeg liker mig best – Kristiania-
fjorden er ikke helt for
mig – Jeg har en annen Husholderske
Inga er hos Juel – Jeg { … }var nylig
{ … }hos Roedes – hvor mine
Billeder hænger udmærket –

    Den gamle Helt Schiefler
fra Hamburg var i Julen
på Besøg – Han fandt Kragerø
hochst intressant und muzste sein
Frau daruber erzahlen – Det
glæder mig at Du maler –
Hvorlænge bliver Du i Rom
Jeg begynner nu at længte
efter Sol og Italien –

    
    Mange Hilsener til Dig fra
    Din gamle Vaabenbroder E Munch

 

Munchmuseet N 2884 bl. 1v

    
    Signor Pittore Ludvig Ravensberg

    Via de Monte Tarpeo 50
    Rom