Munchmuseet, MM N 2873

MM N 2873, Munchmuseet. Datert 19.4.1909. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2873 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2873 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2873, s. 1
    
    Kjære Ludvig


    Har Du fåt Madonna
og Kys som jeg sendte
til Vasteson med
Sager til Kajanus

    Tidligere sendte jeg
Dig Jappe på Stranden
Træsnit –

    Til Jappe og G{j}ierløff
skal jeg finde ut –
det er lidt vanskeli –

    Syg Pige litho er især
vanskeli at få tag – tror
jeg har blot et Par tilbage

 

Munchmuseet N 2873, s. 2

    Vil Du passe på at
{ … }Kajanus får de til
Vasteson sendte Gravurer
det var Selvportræt, Wampyr
og en til jeg husker ikke
hvad –

    
    Din Frænde
    E Munch


    Jeg holder på at
pakke ned – { … }jeg må
vel snart drage –
men Norges Fjelde
kommer mig en {s}Smule
{ … }truende ut –