Munchmuseet, MM N 2871

MM N 2871, Munchmuseet. Datert 12.4.1909. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2871 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2871 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2871 bl. 2r

    
    Kjære Ven og Frænde!


    – Jeg vilde have talt
med Dig i Telefon idag
men fik ikke fat i Dig –
– Muligheden er for
at jeg snart reiser herfra –
– og jeg havde da tænkt
at en af mine Venner
kunde komme ned og
hjælpe mig med Ordningen
af mine Sager og hvis
Reisen gik til Norge følge

 

Munchmuseet N 2871 bl. 2v

mig opover – Hvis ikke
det var nødvendigt at Nørre-
gaard
kom kunde kanske
Du have Lyst på efter
Strabadserne at gjense
Venner i Kjøbenhavn – og samlet
hj stå mig bi – Jeg tænker
på at leie en stor hyggeli
Gaard med Have – { … }Sand-
synligvis i Nærheden af
Fredriksværn eller Skien –
Kunde Du forhøre Dig om
hvorvidt der var en Ø eller
{ … }der kunde passe sig – eller
om der var et vakkert Sted
med åbent Hav og Gran-
skov –  … Derom

 

Munchmuseet N 2871 bl. 3r

Jeg frygter for Reisen – Mine
Hjerteanfald gjør at
{ … }jeg { … }må være meget
forsigtig – {og}men håber
når jeg { … }endeli er kom-
men i Havn – eller funnet
et passende Hus med
stor Have – hvor jeg frit
kan hengive mig til Ro
og frisk Luft – og lidt
Havearbeide – tror jeg
at jeg kan komme mig
godt – { … }hvis notabene mine
Fiender vil til{b}lade
mig Roen –

 

Munchmuseet N 2871 bl. 3v

    Jeg tror at Kristiania er
umuli for mig – det
blir for stærke Indtryk –
så { … }svag jeg nu er –

    – Altså hvis i Tilfælde
vilde Du på første
Varsel kunne drage
nedover?

    {Jeg}Muligvis telefonerer
jeg i morgen –

    Hvordan gåer det
Thiis’s ophængning
Har Du seet den

    
    Mange Hilsener
    Din heng. Edv Munch