Munchmuseet, MM N 2840

MM N 2840, Munchmuseet. Datert 10.10.1906. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2840 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgd. 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2840 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2840, s. 1

    Telegrafer Café Bauer
når Du kommer –


    Pa{ … }a Bauer lægger jeg
min Adresse.
    
    Kjære Ludvig!
 Det glæder
mig Du kommer – Reis altså
strax Du har fået
nærmere Beskjed om hvad
jeg i mit sidste Brev spurte
om altså – om Vinduer og
Blomsterværelsets skal Åbning
skal have Hæn de
små Hængegardine øverst
oppe altså disse

    Jeg finder dem
som sagt ikke
nødvendige

 

 

Munchmuseet N 2840, s. 2

Jeg reiser i morgen til
Berlin og det var da
bedst om Du blot blev
en Dag i Kjøbenhavn – da jeg
jo ikke ved hvor længe jeg
kan blive i Berlin – Reis
altså såsnart Du har
fuldt {g}Greie på Gjengangere –
– det forudsætter jeg ikke
blir længere end en Dag –
– Du tar altså Tur og
Retour {b}Billet og lægger
ud Summen – Hvis Du
ikke kan, må Du sende
mig et Telegram til

 

Munchmuseet N 2840, s. 3

 …   Deutsches Theater
    { … }Schummannst. Berlin
Jeg sender Dig da pr.
Telegraf – men det
er vel bedst at spare
omkostningerne –

    Jeg har nemlig for
Øieblikket ikke Penge men
får først i Berlin.

    Altså bliv blot en Dag
i Kjøbenhavn alvorligt talt
og k{ … }om så snart som
Du kan.

 

Munchmuseet N 2840, s. 4

{ … }Det er viktig at komme hurtigt
    Jeg er riktig spændt på
hvad Gjengangerne blir
til for jeg har jo aldrig
gjort sligt før –

    På alle Annoncesteder
bliver sk bemærket –
«Efter Skitser af Edvard Munch»
Jeg  …  føler mig nokså
vel her og det synes jeg
godt kan undvære Norge
hvor man vel havde
sørget for at få berøvet
mig alle mine Lemmer

    
    Din hengivne E. Munch