Munchmuseet, MM N 2836

MM N 2836, Munchmuseet. Datert 28.11.1905. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2836 bl. 1r

    
    Herr Maler Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2836 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2836 bl. 2r
    
Bad Elgersburg Thüringen
28-11-05    Kjære Ludvig!
 Jeg har bedet Cassirer Kommentar sende Exemplarer af
Eva Mudocci – Jeg lever i fortiden i Middelalderen under
Elgersburgs Tåarne { … }og med Blik udover Bjergtoppe med
{ … }Ridderborge på Toppen – Her er alt: Middelalder, Norsk
Natur og heldigvis ingen Nordmænd – Hvor velgjørende er
det ikke at sidde sammen med Jægere fra Bygden og
få vide at man befinder sig på et Sted hvor Vildtyve
nedskydes uden videre – hvad man her faktisk gjør – ja
det er da godt at vide at Tiderne blir bedre i Norge {–}osså
Man gir Kongen hva Kongen skal ha så kommer det
andet nok – Vi får de gamle gode Tider tilbage hvor
Rigmændenes Sønner tar fattig Folks Døtre til Friller
og kaster Ungen i D{ … }as og sender Pigen på Horehus –

 

 

Munchmuseet N 2836 bl. 2v

    Det var osså en farlig Tid – for en sentemental Maler
som mig – der f{ … }ørst af Bohemerne blev hånet
fordi jeg ikke vilde ødelegge en fattig ung Model
og så blir skamskjændet og foraadt af samme Bohemer
fordi jeg lod mig forføre af en 30 års retireret
rig Pebermø – Så får vi da vel alt godt    Horehus
og deslige – gode Institutioner i gamle Norge –

    Jeg { … }bliver her en Stund og kan ikke ta med
alle de Bestillinger jeg har – kunde jeg det skulde
jeg inviteret Dig på en Tur til Weimar hvor jeg
tror Du havde likt Dig – men som Sagerne står
har jeg ikke nok Penger – Weimar er en storartet By
– Havde jeg blot reist d{er}id for en Del År siden –
Det er storartet hvor alt går nydelig for sig i disse
behandskede Kredse – man kan si den værste Bommert og

 

Munchmuseet N 2836 bl. 3r

Greven og Grevinden smiler mærker ikke et { … }Fnug dertil –
Jeg havde gjerne bragt Dig op i en Familie Wedel
en Slægtning af Wedel Jarlsberg med 7 yndige Grevinder
fra 14–{1}26 År –

    Her { … }i Thüringerwald har jeg ialfald et Haab
om ialfald for tildels at raade Bod på den
farlige Tilstand jeg siden hint Nidingsværk
blev forøvet har været i – Et længere Ophold her
skal gjøre meget – Min Kunst gjør større og
større Erobringer i Tydskland – I München har
man nu travelt – der holdes Foredrag og skrives
{Bøger}Bøger – Fortæl mig lidt om Ligt og Uligt
– og om Din retskafne Pige –

    Det er virkelig ærgerligt at jeg ikke fik hilse på
Tante Jette. Næste Gang tar jeg en Sviptur op – Hils Din
Far og Mor og Tante Jette

     Din hengivne Edv. Munch