Munchmuseet, MM N 2814

MM N 2814, Munchmuseet. Datert 1904-1905. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2814 bl. 1r

    Jeg gidder ikke skrive om
Brevet, Du finner vel
noget ud deraf –

    Tilslut har jeg endnu en
Ting { … }jeg må bede Dig om –
Hos Lithograf Hagen står
nogle Stene (Bohemens
Heltebedrifter) disse vil han
afslibe – Jeg vilde be Dig
se efter og at få dem
overførte på {s}dertil anvendeligt
Papir og så igjen overførte
på Stene hos {P}Lithograf
Petersen og WaitzDette
vil Petersen og Waitz besørge

    
    Mange Hilsener
    Din hengivne E Munch
Centralhotel Lubeck