Munchmuseet, MM N 2812

MM N 2812, Munchmuseet. Datert 25.10.1904. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2812 bl. 1r

    
    Maleren L. Ravensberg
    Adr. Kgl. Fuldm. Grønvold
    Stensgd 1.
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2812 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2812 bl. 2r
    
    Kjære Ludvig


    Vil Du være så snil
at se efter om Du kan
finde nogle Hæfter
af {L}Dr. Lindes Bog
– Disse skal stilles til
Salg – Pris 5 Kr. hos Billetdamen

    
    Din heng. Edvard Munch