Munchmuseet, MM N 2809

MM N 2809, Munchmuseet. Datert 12.7.1904. Brev til Ludvig Ravensberg fra Edvard Munch, Christian Gierløff

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2809 bl. 1r

    Dittens Vælde. Morgen: Kl. ½ 6 Sangduet, Kl. 6 Gudernes Trøst bringer
kaffe paa sengen. Kl. ½ 7 Guderne reiser sig fra sit ‹skyleie›. Kl 7. Damp{ … }sag &
høvleri, kl ½ 8 Byldepest, Svinsot & Vattersot. Kl. 8 Sang fra Trappen.
Kl. ½ 9 Stenkastning. Kl. 9 Brytning, boksning. Kl. ½ 10 Skydeøvelser

Kl. 10 Guderne neddukker i bølgene. Kl. ½ 11 Sol & sandbad. Kl. 11 Gudernes
trøst forkynder frokost fra trappen: æg, æg og atter æg. Kl. ½ 12 Maling.
Kl. 12 Flirt med brogede piger. Kl. ½ 1 Absinth. Kl. 1 Appetit
Kl. ½ 2 Underlige tegn i sol og maane. Kl. 2 Gudernes maver knurrer
Kl. ½ 3 Diner Salat med kyllingsteg, grønsalat, agurke
salat, huile d’olive, Stikkelsbærgrød m. fløde,
Kl. 3 Flirt Kl ½ 4 Flirt (Forts. følger!)
Kl ½ 11 Konsert.

    
    
    Chr. G.
    E Munch

    

 

Munchmuseet N 2809 bl. 1v

    
    Ravensberg
    Stensgd. 1
    Kria.