Munchmuseet, MM N 2334

MM N 2334, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Max Linde.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2334 bl. 1r
    
    Lieber Herr Doctor!


    Ich habe die Sendung
450 Mk erhalten. Besten Danke

    Ich male Frau Schwarz
    Ich bin jetzt ganz gesund –
brauche kein Alkohol und
es hat nur ein Freude gethan
das es nicht mehr für mich
notig ist – Hr.Kollmann
ist kränk gewesen. Influenza