Schwarz (fru)

Schwarz (fru) Fødsels- og dødsår ukjent
Tysk. Portrettert av Munch.

Schwarz (fru) er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 2334.   Brevutkast fra Edvard Munch til Max Linde. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ich male Frau Schwarz»