Munchmuseet, MM N 2312

MM N 2312, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Curt Glaser, E. Leuthold-Resch.
Filologisk kommentar: Muligens utkast til telegram.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2312 bl. 1r
    
    Leutbold      Bazel


    Bin Sclu Ende April zu hause
Am besten von B. Am besten
mir telegrafieren wenn Sie in
wann und wo Sie in Berlin { … }sind
Bitte  …  mir von Berlin ab
telefon 10 Uhr morgen telefonieren

    MunchFl
    
    Glaser      
 A …  Deutsche Ausstellung
am besten ware möglich
Blomquist zu Herbst Kunsthaus
uber Weihnachten – Kunsthaus schonste Lokale Am besten
hierkommen – Ich bin April
Mai hier –

    
    Grusz  Edvard Munch