Munchmuseet, MM N 2235

MM N 2235, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Curt Glaser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2235 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2235 bl. 1v
    I
    
    Lieber Hrr Professor!
 Vielen
Dank fur { … }Briefkarte und
Gruzse – an Ihnen und Ihr
Frau Gemahlin – Bitte auch
Graf Kessler gru vielmals
gruzsen und danken –

    Die Ausstellung hier ist
grozser wie Berliner Ausstellung
7 grozse Oberlicht saale –

    Die Gemalden  …  wirkt
anners und wohl besser –
– Das Besuch { … }fast grozser
wie in Berlin – trotzdem
es kein Saison ist –

    Ich fahre friedlos um
bin fast nicht in Oslo –
– Sie sollten die Ausstellung
sehen –

    
    Hrrn Professor Curt Glaser
    Kunstbiblothek
    Prinz Albrechtstrasse
    Berlin