Munchmuseet, MM N 2227

MM N 2227, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Curt Glaser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2227 bl. 1r

    

 

 

Munchmuseet N 2227 bl. 1v

    
    Lieber Hrr Professor –


    Wie Sie sehen bin
ich auf Reisefüzsen
Schiefler kam nicht
Augen leiden wegen –
– Es ware doch vieleicht
besser einmal spater
hier zu fahren – Meine
Aula bilder Kommentar wird gereinigt
und ist nicht zu sehen –
– Im Summer ‹is› auch
Kristiania ganz tod –
– Es ist sehr schön
diese Reise-rutde – Doch
fur Euch der Bergenroude

besser fur Euch
    
    
    Viele herzl. Gruze an
{ … }Ihnen und Gemahlin
 Ihr E Munch

    
    Hrr Professor Glaser
    Kon
    Kupferstichcabinet
    Kuns
    Staadtliche
    Kunstmussæum
    Berlin