Munchmuseet, MM N 2161

MM N 2161, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2161 bl. 1r

har kunnet vove mig udenfor
min have og { … }ta spadserture på
landeveien – Disse spadserture er jo
det der har holdt mig oppe.

    Nu er jo osså folk bortreiste så
jeg ikke risikerer at blive chikaneret
På otte år har jeg ikke vovet at
spadsere slig på landeveien –

    Du må nok komme op til
mig. Det kan vare til jeg greier
at komme til Dig –

    Du får hvis Du kommer minde
mig om e{n}t tragikomisk møde
med tegneren Anton Hansen i
Hvitsten – som Du sendte til mig –

    Min søster driver på at male
– Hun har farver og et vist dekorativ
ævne – Men hun vil nok være
den store mester – Hun er så sangvinsk

    En amrikanerinde har udtalt
til en interviewer i Tidens Tegn