Munchmuseet, MM N 2156

MM N 2156, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2156 bl. 1r
    
    Kjære Thiis


    Tak for sidst. Du fortalte mig at
Du skulde skrive om mig i et biografisk
lexikon – Det er vigtigt at Du viser mig hva
Du skriver før det { … }trykkes – Du spurte mig om
hvor jeg var i 1905

    Det var jo et bevæge{ … }t og meget vigtigt
afsnit af mit liv di{ … }sse år da jeg
fra våren 1902 til 1908 bodde i Tyskland til
jeg tilslut bukkede under for en mer og mer
f› overhåndtagende nervelidelse og dødssyk i 1908 ( … )
la mig in på pr. Jacobsens nerveklinik i
Kjøbenhavn –

    Den tid var fuld af dramatiske begivenheter
Da var mit store gjennembrud for min kunst
i Tyskland samtidig som i hjemlannet
forfølgelserne mot min person og m{ … }ot min
kunst raste som værst – Dette tog på

    Som de foregående år var jeg osså sommeren
1905 i Aasgaardstrand – Men heller ikke da
blev jeg sparet for ondartede forfølgelser

    Overfaldet af Haukland i Kjøbenhavn da

 

Munchmuseet N 2156 bl. 1v

jeg var ifærd med at åbne en stor udstilling
var i 1904. Så kan Du tænke Dig hvordan
min udstilling blev modtat.

    Du vet hva hændte i 1902 og Du husker
vel hvorledes mine udstillinger den tid blev
modtat i Oslo. En fuldstændig nedslagtning

    Imedens kjæmpede tyskerne ivrigst for
min kunsts gjennembrud i Tydskland – Jeg havde
jo osså en udstilling i Wien og i Prag blev der
av m «Manes» ordnet den første store udstilling
af alle mine værker.

    I disse år var det blot tyskerne der kjendte
til m hvordan jeg havde det og hvor de  …  svære
forfølgelser havde gjort mig syg – Specielt vidste
Schiefler og dr. Lindt Linde i Lübeck hvordan
det stod sig –

    Her på Ekely især de sidste 10 år
blev jeg heller ikke sparet for bi bitre og hårde
forfølgelser – { … }tiltrods for store æresbevisninger, stor anerkjennelse
og mange venner –

    Jeg bukkede under for disse od onde og snigmorderisk
forfølgelser så min arbeidskraft blev ødelagt hva jeg
tidligere undgik. Jeg fik ikke sat kronen på
værket – Herom mulig i en selvbiografi – Da skal jeg
nærmere fortælle om Kamarillaens Kommentar virksomhet i de sidste 38 år –

    Jeg og min søster er gode venner men
vi er begge enige om at vi holder os fra
hverandre

    
    Din hengivne Edvard Munch

    Jeg  …  Du må være  …   …   …   …   … 
    Jeg læser ‹nu› Din bok om mig { … }Der ‹findes› ‹meget› ‹vigtigt›