Munchmuseet, MM N 2155

MM N 2155, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2155 bl. 1r

    Selv i det  …  deilige år 1905 kunde
kamarillaen Kommentar ikke spare mi{ … }g (– Jeg
husker dagene omkring 7de Juni – Det var
herli vårveir og i haven min blomstrer stod
kirsebærtræerne i blomst. Jeg har malt
denne 7de Juni –  …  da jeg malte { … }dette denne
b var i havenHøst har et litet
billede af motivet. Jeg har et større selv)

    Jeg havdehar en god erindring fra å{ … }ret 1905
{ … }Georg Stang inviterte mig til Kaholmen
sammen med Nørregaard og frue – Vi gik
omkring og  …  fæstningsværkene og Stang viste
os alle hans kjælædegger kanonerne.

    Jeg kan aldri tilgi mig at jeg ikke malte
ham dengang – Jeg har malt et annet af
ham men ikke godt nok –

    Nu er de alle døde