Munchmuseet, MM N 2146

MM N 2146, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2146 bl. 1r

    At kunne fixere en normalpris
for malerier som for  …  er umuligt
Et billede af van Gogh solgtes til Berlinergalleri
for 250,000 kr – Det blev vistnok 40 år siden
bu{ … }d frem i Paris forgjæves for 200 Fcr –

    Bill Prisen 250,000 var latterligt høi – men
billedet hører til den aller y{ … }pperste Kunst og vil
kunne sidestilles med Rembrandt

    Det lille billede Nat (måneskin) i galleriet
blev i sin tid forgjæves byd til
galleriet for 100 kr –

    Vår blev solgte jeg til galleriet jeg for
for 2500 kr – {D}Jeg var da henimod 40 år og
billedet var blitt berømt i utlannet

    Jeg l Man vilde vanskeligt
ta det fordi der v …  havde været
huller i billedet – Først da jeg forklarte
dem at et bill godt billede med
10 huller er bedre 10 dårlige uten huller
blev det kjøbt