Munchmuseet, MM N 2144

MM N 2144, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2144 bl. 1r

    Ja når en stadig experimenterer som jeg
og ikke vil male «furuen» stadig op igjen
men alltid forlater en det jeg har holdt på med
vil selvfølgeli lit bli sagt om at man
kopierer andre – Man h er jo barn af
tiden og har påvirkninger af ideer


    Jeg har været meget ussel de senere
år og  …  især i vinter – De forskjellige øienlidelser
har jo osså tat på –

    Det kan nok hænde jeg senere på
året kan få a greie at komme op til
Dig – Jeg er jo nu noget bedre.

    Kunst og Kultur kom med nogle
besynderli tvetydige ting som syntes at
sigte mot de ovennævnte begivenheter – Det vil
jeg osså gjerne tale om – Det var omkring
min 70 års dag –