Munchmuseet, MM N 2118

MM N 2118, Munchmuseet. Datert 1939. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2118 bl. 1r

    En sammenhængende mappe af de
mange karikaturer af de begivenheter i de to
mange år dengang vil bedst forklare disse – De vil
osså passe udmærket til hva har hændt herute de
senere år
Det er derimot let for
en skumler at bruge løgn
på sin Plads!! Kunst og Kultur
bare ved et litet f … 

    Kjære Thiis


    Jeg blev lidt confus over Dit spørsmål
da Du var hos mig om hvor jeg var i 1905
Jeg trodde jeg havde snakket med Dig om
de hændelser jeg da var udsat for i Aasgaardstrand –
Nu har jeg lagt mærke til at Du ofte har
været distrait når jeg lod min mund gå

    Det var jo intet at snakke om hva
hændte dengang – Nu er det sandeli ikke godt
at komme større in på det skriftligt – Det
blir enten for litet eller for meget og det vil
vel næppe helt kunde forklares uten i en
bok. Det er osså forsmædeligt at jeg virkeli
skal redegjøre for slige ting som et pøbelpak
b i Aasgaardstrand har lavet op

    En hævn hævn akt
    Nu har jeg ikke lyst til at osså denne

 

Munchmuseet N 2118 bl. 1v

bande skal opnå at få sine løgne slåt fast
så det blir «historie fra idag»

    Ja det ser ut som om nu det skal bli
moderne at af lave historie af gamle
krønikker og lave skrøner af hva hænder
i vor tid og kalde det De norske folks historie –

    En del kavalerer til en vis Oslofamilies
døtre skulde hævne en forgåelse mot en
af dem – Nu var jeg forresten kommen syg
hjem fra { … }Hamburg så syg og det forklarer dette

    Der blev brugt den sjofle hævn at
sætte op folk mot mig ved en løgnkampagne
i denne bevægede tid – En Karsten vet Du
jeg måtte prygle op

    Herute på Ekely blev osså en løgnkampagne
brugt mot mig fordi jeg havde anmeldt en
binnegal b bastardhund –

    Banden fra Aasgaardstrand har nok har
nok osså fortsat at sin løgnkampagne – senere

    På min 70 års dag stod der skumlerier i
Kunst og Kultur der var vel at lægge mærke til