Munchmuseet, MM N 2117

MM N 2117, Munchmuseet. Datert 1939. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2117 bl. 1r

    En bande b pøbler benyttet disse
bevægede dage til at  …  sætte op folk mot
mig med løgnagtige beskyldninger. Som det
vanlig er stod intrigante kvinner bak –
En af dem var blit vistnok uoverlagt ‹fortrædiget›
af mig. Men jeg var jo meget syg reist fra
Hamburg i Marts forat søge sanatorium –

    Disse forgåelser skulde hævnes af disse kvinnens
kavalerer –

    Jeg Det er som at rote i lort når jeg
forsvarer mig mot sligt pøpelværk – men
hva skal man gjøre? – Disse pøbler ønsker jeg
ikke skal få sine løgne til at gå over i
historien – Nu er vi jo i en tid hvor man
laver historie af gamle krøniker og så laver
man det norske folks historie af skrøner og
løgne fra idag.

    Ja hva skal man gjøre når fra et

 

Munchmuseet N 2117 bl. 1v

trold der gjør sig til af at være ledere
af den norske kultur  …  bringer på min
70 års dag skumlerier i et kjent kunstskrift der ikke kan forståes
annerledes end at der skumles om de løgnebegivenheter
der vilde gjort mig æresløs hvis de var
sande

    Ja jeg sier som Ibsen sa til Brandes:
– Vi får snakke om disse ting når vi
træffes – Han vilde ikke gi sig ut skriftlig.

    Det er jo vanskeli at holde tråden i disse
motgangens bitre år hvor sygdommen raste
i mi{t}n krop til jeg efter mange sanatorie{ … }ophold
i Tyskland måtte lægge mig dødssyk in
Jacobsons klinik

    Det var dengang i Aasgaardstrand en
løgnkampagne mod mig forat b En hævnakt
fordi jeg var ubehersket ligeovenfor en dame

    Herute har jeg blit måtte ligge under for
en hævn hævnakt med løgnkam …  fordi
jeg lot en kjendt ba folkond bastardhund
dømmes til at holdes i bånd {,}– hva han var vant
til fra liten

    Apropos – Du har ikke nævnt i Din bok at Tjekoslovakiet i 1905 holdt den
første store retrospektive udstilling af mig. Kunstnerne i «Manes» arangerte den. Det var
storartede kultiverte mennesker – Jeg var uheldigvis syg da i de dage jeg var der

 

Munchmuseet N 2117 bl. 2r

    Forøvrigt har jeg fået klaret på mig flere
af de værste trold jeg har at kjæmpe mod herute
og det skulde næsten se ut til at det mærkelige
skulde ske at jeg atter skulde kunne m{ … }ale lit.

    Jeg føler mig noget bedre – men er meget træt –
Men tro troldet fra 1905 syns jeg jeg bør
ennu beskjæftige mig lidt med