Munchmuseet, MM N 2112

MM N 2112, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2112 bl. 1r

    I 190{8}9Klinikken i Kjøbenhavn
skriver Nørregaard til mig at han ikke
mener at alle disse «pøbler» der havde overfaldt
mig i de senere år – Han nævner blandt
andre Karsten og Ludvig Müller – ikke tilhørte en
Kamarilla som jeg skrev. Jeg sa at jeg ikke trodde
det var heldi at jeg kom hjem.

    Ka Ja hva er Kamarilla Kommentar – Det er ikke en
forening med indskrevne navne – Det er en stadig
skiftende samling individer der har noget at
udsætte på mig og noget at hævne og osså
almindelig a …  – Det er jo som her osså
noen bestemte der stadi virker