Munchmuseet, MM N 2094

MM N 2094, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2094 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Pas endeligt på at man ikke får
intryk af at Du vil nedsætte Tyskernes
elskværdighed mot mig – Jeg har bare villet
opretholde at jeg har havt så og så meget
godt fra fransk hold og villet få folk fra
at jeg skulde ha været været komme op
i den slemmeste af den tydske kunst{ … }:
Den tyske «Gedankenmalerei». Tyskerne har havt
ellers så megen god kunst og vi har alle
fra først af fået mange gode inspirationer
derfra – Det var Liebermann der gjerne
vilde ha mig til væk en tid – Jeg reiste jo
osså oftere til Paris – Jeg har osså villet at
man skulle vite at jeg har været lisså længe i Paris og Frankrike som i Tyskland

 

Munchmuseet N 2094 bl. 1v

    Det står jo for mig som at jeg var bukket
under hvis jeg ikke havde fåt tilhold fra
tysk side – Jeg nævner dette forat du kan tænke
på det. Jeg er ikke så klar over hva Du har udtalt i denne retning

    Jeg finner ikke Du bør give en så bestemt
adresse (til min vennekrets) i { … }anledning Alfa og Omega
– Det Alfa og Omega er jo en legende og det er ment
som et inlæg i kampen «Mand og kvinne» der lå i tiden –

    Jeg forstår hva Du mener når
Du siger at Dine reproduksjoner blir bedre
end i Gauguins bok


    Når du nævner en hel del forfattere og
malere jeg er påvirket af så må Du huske
på at det var fælles strømninger i tiden
og at en en der har berøringspunkter med
mig kan være påvirket fra af samme sted som jeg

    Dostojevski har havt uendeligt meget at
si for mig – Mer end mange andre tilsammen
Ibsen og Dostojevski tror jeg er de vigtigste.

     Hilsen  Din E M