Munchmuseet, MM N 2085

MM N 2085, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2085 bl. 1r

    Som Du vel vet bodde jeg i Tyskland
fra våren 1902 til 1907 eller 8 da jeg reiste
til Kjøbenhavn og la mig in på Jacobsens
nerveklinik
– Som ellers reiste jeg hver
sommer til Aasgaarstrand osså i 1905

    Da jeg havde alle mine malerier og sager
i Berlin måtte jeg oftere reise til Tyskland
forat ordne mine sager – Det var netop
i den tid Tyskerne så storartet gjorde en
hjælpeaktion for min kunst – Jeg malte om
høsten portrættet af Esches børn.

    Jeg kom jo ofte i regelen medtat efter
mine besøg i hjemlannet hvor ‹vist› ingen
hjælpeaktion var for mig – Nok Tværtimot
Det var onde år for mig i Norge.

    Den samme fiendskab har jeg følt i Skøien
Blot har man brugt and andre midler – Giftgas
og det har tat min arbeidskraft