Munchmuseet, MM N 2078

MM N 2078, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2078 bl. 1r

    Jeg har i mange år herute havt at
kjæmpe med tr{ … }olde

    Jeg var i 1905 i Hamburg og { … }malte et portræt
havde ellers den store første store retrospective udstilling ordnet af
Manes i Prag    Jeg var der osså ‹men› syg

    Hændelsene i 1905 var en hævnakt
Jeg havde været hårdhænt mot en af døtrene
til i en vis rafineret Oslofamilie ik ikke af
de elskeligste –

    Jeg var jo kommen syg – måtte reise fra Hamburg hjem fra og frygtet at komme på til \tydsk nerveanstalt/
Norge fra H Tyskland – Min nervelidelse der
bragte mig 3 år ef
Nervelidelsen havde tat
overhånd    \Så tapte jeg besindelsen  … /

    Der blev benyttet løgne kampagner
og de aktive var fam døtrenes mange
kavalerer    Først og fremst skuespiller Müller
og Karsten som jeg kastet ut

    En slig trafik ha er jo det gemeneste d …   …  nidingsværk
der følger med slige bevægede tider ‹ga Krig›Da er
angiveri og løgnkampagne ‹fremme› – da er intrigante Kvinner på færde De fik ødelagt for mig
det herlige år 1905 og osså og nok mer enda

Løgnkamp{ … }agne blev osså benytet herute på Ekely
Det var hævn agt for en at en mandvond hund var som jeg fik
‹blev› dømt til at bindes – Så blev jeg og alt mit
arbeide ødelagt i 10 år

    Løgnkampagnen fra 1905 fortsætter mer eller
mindre dulgt –  …  underjordes

    På min 70 års dag optrådte Kunst og
Kultur
med skumlerier

    Jeg har ikke ly lyst til at løgne og skumlerier
skal bli Norges historie fra idag – Det bruges nu at
lave historie af kronikker og Kron lave kronikker og nutidshistorie