Munchmuseet, MM N 2072

MM N 2072, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2072 bl. 1r
    
    Kjære Thiis


    Efter hvad jeg kan læse mellem
linierne er der ingen begeistring
for Strindberggaven – Svenskerne syns
vel han ser litet staselig ut –

    Da Ragnar Hoppe var her så var
han så gla i billedet og jeg har havt
på væggen og stadi glædet mig over
billedet –

    Kan Du ikke være diplomatisk
mellemmand for Svenskerne har
været så storartede at jeg nød{v}ig
vil ha no utes{ … }tående med
dem – Jeg nævnte vist noget om

 

Munchmuseet N 2072 bl. 1v

at det var malt i grålysningen efter
en fest på Ferkelen

    Det er mig først og fremst om at
gjøre at vise Svenskene en venlighet –

    Jeg vilde foreslå at  …  vi bytter
med en samling grafik – Så får
jeg mit kjære Strindbergbillede tilbags

    Ja forære bort billeder skal
man ikke gjøre

    
    Hi{s}lsen  Din E Munch

    P.S.
    Oprigtig talt må jeg ha den
opfatning at Strin Strindbergportrættet
er kommet som en bombe i Stockholm
De syns vel det har været mer end
en taktløshet – Svenskerne maler jo altid
Strindberg som et med et stiliseret idealhode