Munchmuseet, MM N 2054

MM N 2054, Munchmuseet. Datert 1906. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2054, s. 1

    { … }Hvordan går det med
{Artik}Cassirer og Artikelen
jeg er nyskjerrig –
    
    Kjære Thiis!
 Endelig har
jeg lidt Ro til at skrive
– Først og fremst trykker
jeg Din Haand for det
Hæfte Du sendte – og
Artikelen om mig hvori
Du så vakkert skriver
om min Kunst – {D}Jeg synes
osså at Reproduktionerne
er gode – men som sagt

 

Munchmuseet N 2054, s. 2

burde til Kunst og Künstler
nye bruges – jeg har sendt
Dig Fotografier af
3 af mine seneste Portrætter
– Der er altså nogle små
Uriktigheder i Biografien –

    Jeg vilde gjerne af have
rettet { … }Fætterskabet
med P-A M – { … }der jo er min Onkel
– Det er jo en Slags god
Arv – og {det}Feilen ødelægger Stamtavlen
– Hvordan skal det gjøres?
– Jeg husker ikke rigtigt
hvilke Gravurer Du ønsker
mest    Jeg sender en

 

Munchmuseet N 2054, s. 3

syg Pige og en { … }Natstemning
– {D}Jeg har nu af den
syge Pige ganske få tilbage
så jeg ved ikke om Du får
den ønskede –

    Jeg har fortiden påtaget
mig et Arbeide der gjør
mig fortvilet – Jeg skal
maler en Fries for
Kammerspiel – det { … }at
dekorere for et bestemt
Sted er for mig uvant
og vanskeligt – og næsten
umuligt når som her

 

Munchmuseet N 2054, s. 4

Theateret er et lidet – og holdt
i fin Biedermeierstil – jeg og Bieder-
meierstil!! – Jeg kommer kanske
til at udstille i Kjøbenhavn –
Stockholm og i Bergen og Trondhjem –
i Kristiania ikke – {J}Skal jeg fremdeles
have Skræk for Nordmænd som nu
– blir jeg vel tilslut Tydsker – eller
Europæer –

     Med mange Hilsener
til Dig og Din Frue

    Din heng. Edv. Munch