Munchmuseet, MM N 2019

MM N 2019, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Johannes Roede.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2019 bl. 1v
    
    Hr. overretssagfører Roede


    Når Ligningsvæsenet lægger nu pludseli 3000 kr på in{ … }tækterne af Ekely
så er det nokså mærkeligt – Jeg  …  og ikke noget særligt
venligsindet – Jeg kan vel vente mig noe af værdt af
de gode herrer – Det er synd at si at jeg er velseet herute –
Man må da beregne at jeg har en leie at betale på
6000 kr for ellers er der jo blot tab herute – 6000 kr for
dette forfald gamle, utidsmæssige værelser,  …  uten vandclocet
og ordentli bad! Forøvrigt meget slidt

    Man har vel osså ærgret over { … }sig over at de må nu
finde sig i at jeg forlanger beregner 11,000 som utgift{ … }er
Jeg har i årrækker funnet mig i at man har sat tilbagevist
mine beregninger om ut{ … }gifter – Jeg ser at jeg tilslut beskjedent
opgav 7000 kr men dette blev nok osså formeget –

    Jeg tror {m}Man vilde blot tillade 5000 kr. Min på kr
og øre skrevne beregning blev ikke godkjendt –

    Ja iår bli{ … }r lite at få for ligningen – Man kan vel ikke
forlange at jeg skal male portrætter når jeg ikke tåler det
eller male publikumsbilleder hva jeg heller ikke tåler
Dertil vet jeg at meget lite vilde være at tjene selv om
jeg var i vigør. \Men jeg må vi hvile for foretninger/

    
    Venligst hilsen
    Deres Edvard Munch      Vend

    Vil De være så snil at sende
mig dette tilba{k}ge med de 2 andre skrivelser De fik – De kan jo gjøre notater

 

Munchmuseet N 2019 bl. 1r

    P.S.
    Som jeg gjentagende gange har udtalt er det dog ikke
selve skattens størrelse jeg beklager mig over – Det viser
vel at jeg har foretrukket i alle disse år at betale
ligningsvæsenets beregning mot min – Men det er
de{ … }n efter min mening altfor omstændelige og iriterende og chikanøse
måte den taes på – Aker vil lite tjene på at
jeg blir gjort træt af arbeidet – Det Havde man vært
mer hensynsfuld mod mig fra Ligningsvæsenets side
og osså fra mange andre hold havde jeg nok kunnet
fuldendt langt betydeligere kunstværker end jeg har gjort.

    Det vilde nok ha bragt ganske andre penger ind og
det havde nok kanske havt betydning i mang{e}t an{ … }dre
andre henseender

    At man havde kunnet spare mig for den
chikanøse måte der bruges kan forståes når
De af mine tidligere selvangivelser vil se at når jeg
på tro og love har erklæret jeg har brugt 7000 kr til
utgifter har man strøget 2000 k
uten protest fra min side Ha Jeg havde i virkeligheden
brugt circa 1{ … }5,000 kr til utgifter. Nu må de gå med på 11,000 k
da det er specificeret men så forhøier man «leien» af mit hus
til 6000 kr{–}!

    Jeg bør vist aligevel protestere mot forhøielsen
af leien til 6000 kr – Så vil man vel true med
at komme ut som han sa til { … }Dem