Munchmuseet, MM N 2015

MM N 2015, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Johannes Roede.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2015 bl. 1r

    
    Kjære overretssagfører Jos Roede


    Jeg må lægge fingeren på en
spontan ytring af Dem i anledning
mit elektriske lys. De sa som min stakkels
vagtmand: Ja det er jo formeget De har
Det viser hvor umuligt det er at få folk
til at forstå forholdene herute.

    Det er ikke formeget eller har været formeget
Jeg { … }har brugt { … }elektrisk opvarmning næsten hele
året i atelieret. Det har vært nødvendigt
når jeg maler et model – Skal jeg oplyse
det store atelier må jeg have fuld kraft.

    Det har været til hjælp ved koksopvarmningen
og gjort at jeg for blot har brugt så litet
koks. Nu så litet som vi har sat op
er aligevel utænkeligt

    Jeg har et par år blot brugt elektrisk
{ … }opvarmning i begge huse – Jeg havde ingen
husholderske –

    Jeg bruger elektrisk varme vår og høst især

 

Munchmuseet N 2015 bl. 1v

    Ja folk forstår intet –, Jeg har al den kraft sier folk.
{s}Så er jeg blot en time i atelieret og
efter helt bortreist, sier man.

    Jeg har malt mine bedste sager i
løbet af et par timer.

    Jeg må ha alt færdi når jeg er oplagt –
– I slige forhold var aldri Aulabillederne Kommentar
blit malt –

    Jeg kan indskrænke mig. Jeg gjør det
osså kanske helt til jeg intet maler mer.

    
    Bedste hilsen
    Deres Edvard Munch

    Det viser at her kan blot beregnes
til ligningen efter bedste skjøn –

    Havde jeg havt alt dette vrøvl i Kragerø
var aldri Aulabillederne Kommentar blit til.


    P.S. Jeg må da beregne utgifter
ved mine ophold ifjor i Aasgaardstrand
hvor jeg opholdt mig ofte og malte endel billeder

    Jeg havde osså utgift til en tømmermand der
arbeidet på atelieret. Det var vel 100 kr til det
Det er ikke godt at holde rede på alle disse 100 kroner
især et år efter. – Jeg kjøbte osså vistnok farver i Trondhjem