Munchmuseet, MM N 2013

MM N 2013, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Halfdan Roede.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2013, s. 1
    
    Kjære Roede!


    Mine Billeder pakkes
ind i disse Dage – skal
vi snakke lidt om
de forskjellige Forslag så
skal jeg naturligvis lige-
overfor e{ … }n så udmærket
Kunstmæcen strække
mig langt – især da
jeg trænger Penger til
mine mange Huskjøb

 

Munchmuseet N 2013, s. 2

og de vældige Udgifter
til Universitetsfrisen –
hvortil jeg har bygget
to Atelierer og kjøbt
lærred for 1{ … }500 Kroner
– Har Du imidlertid
på Grund af forskjellige
Aarsager