Munchmuseet, MM N 2008

MM N 2008, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Johannes Roede.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2008 bl. 1r
    
    Hr overretssagfører Jos. Roede


    Jeg sender med bedste takk 400 kr –

    Det blev en lang trættende ballade
der ødelagde en hel måned for mig – Nu
vilde jeg jo endeli få greie på skattevæsenets
veie – Jeg syns det må falde mangen
nordmand tungt for brystet hvert år
at blive erklær{ … }et for at komme med
gale oplysninger – Dette vil jeg oftere ikke finde mig i
Får jeg ikke arbeidsro må jeg reise fra lannet

    { … }Slig apparatet er hos mig lar det sig
ikke ordne på annen måde end at
man tror mit ord – Det er komplet
umuligt at give et regnskab – Her er
altfor meget der kommer i betragtning
Selv jeg er først nu atter kommet ind
i mangt og meget der var glemt –

    10,000 watt for de to huse er langt
fra for meget    Jeg har forgjæves søgt om
mer – Jeg maler ofte om natten da
bruger jeg indtil 2000 watt lamper så det
er dags lys – Iåg Igår arbeidet jeg

 

Munchmuseet N 2008 bl. 1v

med anvendelse af alle 5000 watt – 2 a 3000 watt
til ovn –

    Slig blev bohemens bryllup malt – Nu
skal jeg male et lignende der muligvis vil
bli indkjøbt til Schweiz – Jeg er ialfald bedt
om det –

    Det hele er oplagt slig og i virkeligheten
skulde det hele v{ … }ære ordnet på noen
minutter og med ett slag i bordet
Assistent 3000 kr

5300 kr
 …  Hvorfor kan ikke
en flink snedker være
lisså godt assistent
som en dame på
et kontor – For mig
gjør han samme nytte

    Så skulde været nævnt at jeg nu selvfølgelig
efter 1/ ¾ år ikke nøiagtig husker en
række poster der stod klart for mig ved
 …  nytårstider:  …  Studiereiser til Aasgaardstrand
og Dovre – utgifter til farver og diverse annet
materiale til mit arbeide, reparationer
af forskjellig art – Det skulde langt overstige
den angitte afdragssum –

    Med hensyn til den latterlige opfatning
at at rum i et hus ikke lisså godt arbeidssted
som et atelier så har jeg omtrent altid brugt
værelser til at male, som et overlysatelier så er det nu
dumhed

    Hovedhuset her var lige til jeg bygget muratelieret
mit atelier – Det er fremdeles det vigtigste arbeidssted

    
    Venligst hilsen  ærbødigst Edvard Munch

    Jeg har undersøgt nøie tomteforholderne her – De er umulige og det er intet at
vente – Jeg har været et fæ som har opgit for meget i en dumædel stemning – Eiendommen
skulde ikke være skattet for mer end 60,000 kr