Munchmuseet, MM N 1959

MM N 1959, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1959 bl. 1r

    
    Kjære Nørregaard


    Jeg holder på at ordne mine papirer
Da jeg aldrig har havt tid til at ordne Dem,
{ … }på mit omflakkende liv pakket jeg alt i kufferter –

    Det er ganske intresant men møisommeligt at
orne …  og kassere de{tt}nne kolosale hob breve –

    Jeg Det er næsten som at gå sit liv igjennem –
    Jeg ser da hvor utrolig mange breve Du
skrev og altså hvor meget Du havde at
gjøre med mig –  …  Telefonens grusomme djævel
forstod jeg vist heller ikke dengang og Du fik vist
gå igjennem tortur. At Du nu er lidt vanskeli
at få puttet i røret eller at træffe på kontoret
tilgiver jeg da så gjerne – Jeg har forresten altid
pleiet at si: en Advokat er en dame som
altid fortæller at advokaten er i møte eller
på fjeldet – Du Men jeg blev lidt forbauset da
jeg engang i Din trapptrappegang fandt Dig mit i en
 …  komite som Du altså tog med Dig. \hvor Du gik/

    Ja lidt spøk –
    Hva jeg egentlig så længe har tænkt at
ville snakke lidt med Dig om er enkelte

 

Munchmuseet N 1959 bl. 1v

ting der hændte i Aasgaardstrand 1905
Da Du og Din viv var ute hos mig talte
jeg lidt vel uoverveiet om en fortryllende ung
dame som vi begge kjender –

    Jeg fik indtryk af at dette blev misforstået
Det refererte sig til at jeg trodde hun skaffet
mig noen ubehageligheder – dengang – Dette kan
jo være at jeg har tat feil i. Men hennes
venner ialfald gjorde mig noen { … }pek – den
Især forresten Karsten – Der forresten ikke hørte
til hendes kres – Det blev jo et stort
håndgribeligt opgjør mellem mig og Karsten
i anledning noe han tillod sig at si til mig –

    Ja det er ikke godt at komme i brev
nærmere ind herpåeseg    Nu har jeg da jeg jo osså
muligvis vil skrive dagbok eller levnetsbeskrivelse
vilde jeg gjerne få lidt nærmere beskjed af Dig
– Du {s}talte vist dengang med samlagsbestyrer
 …  Larsen dernede eller stod i forbindelse
med ham – Jeg fik tag i samla samlags-
bestyreren igår og fik ham hjem – Jeg forklarte
ham at jeg havde mistanke om at der havde
været for mig ubehagelige rygter i omløb –
Det viste sig at være rigti for selv han som
jeg trodde var en bra mand fortalte hårreisende
ting som jeg skulde ha sagt – Han fik en så
kraftig { … }beskjed at  …  han måtte gjøre tilbage tog
– Ja Du kan jo skrive et par ord hvis
Du vet noget – Men jeg vilde nok gjerne
ha en konferance med Dig herom – Men jeg har
denne vinter slem bronchit og kan ikke gå ut
Du måtte enten komme hid eller vi får vente

    
    Mange hilsener til Dig og Dine Din hengivne Edvard Munch

    Jeg selv husker  …  godt grunnen hvordan
ord af mig blev forvansket
Selv om jeg den vår 1905 kom meget nervesyk hjem (Vistnok eft følge af
Hauklands overfaldet Kommentar og de skrækkelige slag i øiet med jernring)
vilde jeg aldri kunnet komme til at si sligt der blev fortalt