Munchmuseet, MM N 1929

MM N 1929, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1929 bl. 1r
    
    Kjære Nørregaard


    Du vil ikke være så snil at forhøre
Dig i Folkebanken om det er i Orden
med mine { … }Malerier der (Torvgadens
Låneindretning
)

    Nu har jeg da snart hele Pøbel-
pigehistoriens i fuld Belysning –

    { … }Allerede efter 2 Måneders Bekjendtskab
mens jeg på min første Reise til
Italien ligger syg – i Florens har Pigen
fuldt Forhold i Gang med Gunnar Heiberg
– hvilket vel tænker jeg alle Mennesker
har havt Beskjed på – Alligevel skulde
jeg presses til det yderste som Tak for

    

 

Munchmuseet N 1929 bl. 1v

modtagne Penger og Hygge    Kobleren og
Svinets stadige Hjælper S B viste nok
det hele da han får drevet mig i
Fælden ved Hjælp af sine «Piger» og
andre –

    Jeg synes man nu skulde have { … }gjennem-
skuet G. H’s Snylteliv og Slyngelliv
med samt hans Kreds af Falskspillere og
Hor{ … }karle – I Årrækker har man
jo seet på det –

    Koblere, Koblersker og Louiser { … }bør
blive hvor de hører hjemme – De skulde
ikke få {L}lov at kose sig i den radikale
høire yderstes Fløi’s lille Røgeværelse –

    Mangt et skiddent Legeme vil
gjerne ta sig i Radikalismens klare
Bølger – Dette Pak sidder altså { … }ved
Bordene hjemme – som med Latter og vittige
Smil – ikke myrder ærligt, men men
lumskt myrder en Sjælen for en Glædestime.
– Det såkald {S}straffrie Mord – for slu er de