Munchmuseet, MM N 1803

MM N 1803, Munchmuseet. Datert 1906. Brevutkast til L. M. Larssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1803 bl. 1r
    
    Kjære Larsen.
  … Tak for Brevet     Det
var hyggeligt at høre at Haven gror –
Skade at ikke Nilsene kan servere mig
en fin Grønret – Jeg ved godt jeg
ikke har Fiender i Aasgaardstrand
men jeg har nok forskjellige i
Kristiania – At mine Nerver måtte
gå istykker efter den Bekomst jeg
fik for 3 Aars siden tror jeg
ikke nogen skal undre sig over –

    Jeg får se at reparere dem så godt
    

 

Munchmuseet N 1803 bl. 1v

jeg kan – Jeg savner Sommernætterne
hernede – Nu er vel Nonnerne
kommet i {Non}Munkeklosteret –

    Hils Solberg – og fortæl ham jeg
kan hilse fra forskjellige her
i Weimar    Maleren Luders
snakker meget om Solbergs