Munchmuseet, MM N 1779

MM N 1779, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Kaarbø.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1779 bl. 1r

    
    Hr konsul H. Kaarbø


    Det behøves ikke at gjenta mer
hva jeg har udtalt med hensyn
til mit forhold til min Niece
og familie – Jeg blander mig ikke
op i hennes gjøremål og har heller
ingen ævne til at påta mig flere
forpligtelser end de jeg {er}har – Jeg vil
atter fremholde at Andrea må selv
ta det fulde ansvar for det hun foretar
– Jeg skal si at hvis hun som
alle andre havde gjort havde ladet
sine børn få sin uddannelse i de
ypperlige skoler lige i nærheden og ikke
tat dem væk fra sin basis  … var
alt været annerledes – Heller ikke var
gutterne blit syge – Da havde den
hjælp som jeg kunde ydet gjort stor
nytte

 

Munchmuseet N 1779 bl. 1v

    Jeg har tilstrækkeli forklaret at
jeg umuligt kan s  …  si hva
jeg i de følgende år kan yde – Det
afhænger af «fisket» som i Lofoten
og frem fremforalt af min sundheds-
tilstand – man ældes –

    Hvis Arne Ellingsen ikke kan
sørge for sin familie må der
foranstaltes en hjælpeaktion blandt
barnas farslægt – De kan jo
ikke være bekjendt at støtte sin
nærmeste slægt

    Jeg vil tilslut si at hvis
jeg skal få udrettet noget for mit
v store og vigtige arbeide trænger jeg
i høieste grad ro – Jeg har de sidste
år intet kunet male – Man har vel
i det sidste år fåt erfaring for at
mit arbeide er vigtigt og høiskattes
i den store verden