Munchmuseet, MM N 1706

MM N 1706, Munchmuseet. Datert 1932–1933. Brev til Pola Gauguin

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1706 bl. 1r

    Gaugin fortæller at Munch efter et kort ophold i
Norge 1905 reiste med bitterhed til Tyskland –
Det er helt mi ukorekt og misvisende.

    Munch havde – det sidste år i Tyskland
oftere ligge{ … }t under for den nervesygdom der
noen år efter tog magt over ham –

    Han reiste Efter et halvt års ophold
i Norge 1905 reiste han høsten en tur
til Chemnits forat udføre en større bestilling
bestilt af fabrikeier EscheDer Det blev
det bekjendte store dobbeltportræt Esches Børn
Der traf han Van de Velde der byggede netop
Esc fuldførte Esches hus et af hans vakreste
bygverker –

    Munchs længe ulmende sygdom søgte
han forgjævesat bod for ved ophold i badestedene
badestedenebadestedene Kösen, Elgersburg og Warne-
münde – En vis bitterhed følte han osså
over den stadi øgende forfølgelse som hans
og kunst og hans person havde væretvar udsat for
i Norge – Efter forgjæves at have kjæmpet
mot sygdommen { … }lod han sig endeli
efter et stærkt sammenbrud lægge
in på Jacobsens Klinik i Kjøbenhavn –
1907 eller 08