Munchmuseet, MM N 1689

MM N 1689, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Harry Fett.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1689, s. 1
    
    Kjære Harry Fett


    Tilbage til portrætterne
i Kunst og Kultur

    Genial måte at ansætte
en tidsbestemmelse for malerier
Man vælger et årstal og
så er alle billeder før dette
årstal eller efter –

    Men det skulde nu være
før og efter 1905

    Det er intresant for jeg
holdt netop på at at
kartlægge årene 1902 – { … }til
1908
Klinikken i Kjøbenhavn
Det var da jeg fik mange
venner i Tyskland og havde

 

Munchmuseet N 1689, s. 2

blot fiender i Norge –
Jeg blev da på alle måter
overfaldt hjemme og kom
blødende på sj{ … }æl og legeme
til Tyskland –