Munchmuseet, MM N 1688

MM N 1688, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Harry Fett.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1688, s. 1
    
    Kjære Harry Fett


    De spurte mig om hva
jeg syns om Kunst og Kulturs
sidste hæfte – Jeg syns det som
er værdig dette Nordens bedste
kunstblad –

    Det moret mig at læse
Nielsens ‹revue› over den berømte
mand som jeg nu ‹heter› – og især
de to portrætter om 1905
Original måte at angive et billedes
fødseltid til –

    Det første er malt da jeg 1902
noget  …  vingeskudt  … 
var Dr Lindes gjæst og malte
hans børn – Det annet var
malt i 19{ … }15 efter fuldførelsen og
forkastelsen af Aulabillederne Kommentar

 

Munchmuseet N 1688, s. 2

    Det var et pudsig træf da
jeg læste artikkelen – Jeg holdt
netop på at kartlægge de
bæv de bevægede år 1902–1904
1905 { … }og 1908 klinikken i Kjøbenhavn
da jeg blot havde fiender i
Norge mens tydskerne begynte
si{t}n hjælpeaktion for mig

    Der varer mange skumlerier
fra disse år og især fra 190 1905

    Jeg har jo tat flere ved vingebenet
som vor ven Karsten – Netop
i disse dage tog jeg en af de
værste fra Aasgaardstrand
slig ved vingebenet i mit
hjem at han vil erindre det længe