Munchmuseet, MM N 1632

MM N 1632, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1632, s. 1

    Imidlertid er Andrea den ene af
og Inger nu de to nærmeste af
familien og min bror var mig
kjær – Jeg vilde jo gjerne stå Andrea
bi (hva jeg osså har gjort) hvis det
er absolut nødvendi –

    Men sagen er jeg tror hun let og
kanske Ellingsen vil stole på
milionerne – og la det skure
(Ellingsen skal drikke lidt {)}eller meget)
Jeg kan imidlertid ikke forstyrres
i mit arbeide der altid har
været mig hovedsagen –

    Derfor er det jeg ber Dig se lidt
på hende og med forsiktighed
det { … }vite sandheten –

    – Hun gjør sig sint og svarer
ikke når jeg sender så litet som
300 kr (Hun har nu i løbet af
et år fået 3600 kr) I alt har jeg sendt
hende 10,000 kr i løbet af 6 år –
Jeg frygter ikke  …  at jeg skulde lide nød men
jeg frygter forat at måtte gå fra min eiendom og mit arbeide

 

Munchmuseet N 1632, s. 2

Som jeg fortalte  …  Dig blev jeg for
1 ½ år siden sprængt af alt
al mulig slags ‹overhæng› – Det
nyttet ikke at si at jeg var
syg ente{ … }n det var af min farlige
bronchit jeg altid har havt to
gange om året eller af mine
ennu farligere nervesydomer

     …  Blodhunden trak bare på
skuldrene og sa: «sligt har vi alle»

    Jeg skrev til Jappe Nilssen før
sygdommen sidst –: Jeg Dette
ender galt – Jeg ved ikke udvei
f mot alt dette press –

    En måned efter lå jeg syg
a nervesammenbrud med
blødende åre i synsnervene
 …  Selv under dette sammenbrud
gav folk sig ikke kimet på
med opdrag og forstyrrelser

 

Munchmuseet N 1632, s. 3

    Derfor k
    Mogens  …  kimet og kimet
og lod sig ikke skræmme af
min sygdom – AndraAndre mennesker kimet og kimet
ligeså –

    Under dette kom Andrea osså
dumpende ned og lot hele tiden
som om hun intet vidste om
min sygdom tiltrods utallige
oplysninger –

    Jeg Øienlægen har påbudt
absolut ro hvis ikke tilfældet
atter kommer – og mulig på det
andre øie eller i hjernen –

    Derfor har jeg ikke kunnet ta
Andrea ut –

    Men Du vet Blodets bånd og
jeg vilde  …  nødig  …  min b brors
datter skulde lide virkeli nød
– Men pengejagt ønsker jeg ikke
Jeg vil ikke være vildtet som jages til blods

 

Munchmuseet N 1632, s. 4

    Fru Overlære{ … }r Kinck på Lillehammer var
hendes bestemor og jeg tror hun har havt
inflydelse på hende – Hun havde gribbens
langtspeidende blik og fik min fuldstændi
uerfarne  …  brors lille sommerforelskelse
til at bli hans tidlige dog død og stor
og ulykke for m vor familie i den
mest kritiske tid lige efter fars død –

    Hun tvang  … min bror til ægteskab
som han gik til som til skafottet

    Et halvt år efter var han død

    Jeg frygter at dette fata morgana med
mine milioner vil osså distrahere hende bort
fra sin mand og børn – Det er vist en meget
‹bra› mand som alle er der tyr til flasken