Munchmuseet, MM N 1565

MM N 1565, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1565 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Det er beroligende at vide at
tiderne er gode og at de deroppe
nok ikke har vanskeli for mindre
kontantbeløp – pengebeløb – Kontanter
kommer nu ind ved fisking –

    Jeg vilde gjerne vide om Andrea
bryr Dig med denne sag  … 

    Jeg har bestemt sagt hende
at Du skulde holdes udenfor og
at Du absolut trængte ro –

    Hun er skuffet og vil vel p prøve
videre – Vi kan afvise alt da
der ingen øieblikkelig  …  nød er.
Til { … }sommeren hvis jeg er frisk
skal jeg ta en tur op og få fuld

 

Munchmuseet N 1565 bl. 1v

greie på altsammen.
    Det er ikke rigti at de
stærke sunde menneskene skal
ødelægge vor ro som vi trænger


    Jeg vilde gjerne vide om hun
aligevel { … }har henvendt sig til Dig
nu efter at jeg har forbudt hende det
Det vilde karakterisere hende


    Jeg tænker Ellingsen tjener mer
om året jeg end jeg og han har
lettere forat greie sig i foretninsspørsmål


    Kan Du svare mig { … }igjennem
Ek om Andrea skriver –

    Jeg har nemlig tænkt mig at
Andrea har holdt sig til gamle udtalelser
Det har intetsomhelst at si da tiderne dengang
h var anderledes og da det ellers ingen betydning
har –