Munchmuseet, MM N 1531

MM N 1531, Munchmuseet. Datert 1938. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1531 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Tusind tak for breve fotografiet
og malerier – Jeg ser Du er i
virksomhet – Du har farvesans og
det ser ut til at blomsterbilleder
ligger mest for Dig – Har Du
prøvet at tegne efter naturen
eller male efter naturen? – Det er bra.

    Jeg er svært optat med skatte-
ligningen og skal skrive igjen –
lidt om Andrea – Guttene er bra
og P.A. Kinck går på ski –
Det var vist heldigt at jeg skrev
til Kinck – Han gav mig beskjed
om guttene – Jeg tænker Arne tjener

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch