Munchmuseet, MM N 1530

MM N 1530, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1530 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Takk for de morsomme fotografier
Du har virkelig meget at stelle med:
Fotografering, maling og så musikken

    Jeg har det bra og får håbe atter
at komme i arbeidstempo – Det har
været dårligt med den de sidste år

    Jeg håber jeg får ‹fred› en stund for
Andrea. Kaarbø som har hjulpet hende
så godt skulde skamme sig.

    Det havde været bedst for Andrea
om hun blot havde fåt hva
{ … }Dag Ellingsen og familie har fåt af
svogeren dr adv. Corneliussen og andre
medlemmer af familien tilsammen: 1200 kr

    Da havde hun greiet sig som disse
og blevet deroppe – Nu moner intet
– Adv. Corneliussen er hører til et af de
største advokatfirma{ … }er i byen.

     Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch

    Det er jo en formue Andrea har fåt af mig de sidste 10 år
    Kinckfamilien vover enda at tiltrods for min
svære hjælp at beklage sig – Det var en fru Ki{ … }nck i
Trondhjem gift med en fætter der havde beklaget sig over min lille hjælp