Munchmuseet, MM N 1469

MM N 1469, Munchmuseet. Datert 1930–1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1469 bl. 1r

    J … 

    Efter alt hva jeg kan forstå
om forholderne deroppe er det
slig at der ikke noensinde har
været mangel på det nødvendige
Det har altid været større beløb
det har kommet an på –

    Jobbetiden har mærket  …  dem
som så mange andre. Dette er
jo en trøst – Andrea har jo stadi
{ … }havt kostbare reiser. Alt dette er
godt at vide – Det er heller ikke
noe mindre beløb det gjælder

    (Skolepenger til jul er bare en fiskekrog)
De Hvis de havde sparet den kostbare

 

Munchmuseet N 1469 bl. 1v

reise hid med 3 personer (Der var
sogar fire med søsteren) så havde de
kunnet betale gutternes ophold på
et gymnasium i Tromsø for et
halvt år –

    Det har gjæl været godt at vide
    Nu hører jeg overalt at tiderne
deroppe er gode så Ellingsens nok
får in kontanter til at betale for
sine børn – Kontanter blir nok ingen
mangel på så pen skolepenge til jul
er det rene tøv af Andrea –

    Vi kan derfor ta alt med ro og
se tiden an – Hun er naturligvis meget
skuffet over det mislukkede forsøg men
det har været nødvendigt – at det kom –

    Jeg tænker Ellingsen får mange flere
penger in om å{ … }ret end jeg –

    Alt dette er godt at vide til
beroligelse for os begge

 

Munchmuseet N 1469 bl. 2r

    Desværre er det nødvendigt at holde
sig væk fra gutterne – Jeg er Jeg
forstår nu at Andrea hænger sig
fast i alt – Men de har Mogens
og mange andre der har mer tid
til at se til dem –


    Jeg har bestemt skrevet til
Andrea at hun ikke må bry
Dig med disse ting – Jeg skrev skrev
til hende at hun blot skal
ha med mig at gjøre. Jeg sier Du
har været sygelig og absolut må
ha fred –

    Det vilde være intresant at vide
om hun har skrevet til Dig  …  nu
herom – An Laura var jo for to
år siden af den mening at jeg

 

Munchmuseet N 1469 bl. 2v

skulde ta mig af gutterne
(Hun kunde tænkt på os da
vi stod hjælpeløse og havde en rig
bedstefar og mange onkler der intet
gjorde)

    Jeg kunde tænke mig at
{ … }noget sligt var kommet til
Andrea

    Det har intetsomhelst forresten
at betyde –

    Men Andrea kommer med
noen ytringer der kunde tyo tyde
på at hun havde hørt lidt –

    Som sagt har det intet at betyde
og mine pengeforhold var da bedre –
men jeg vilde blot vide om Andea
h{ … }ar spunnet det op –

    Vi må være forsigtige og forberedt